Inżyniernia sanitarna

Projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych
Projektowanie instalacji wod – kan, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
Nadzory i wykonawstwo instalacji

Projekty infrastrukturalne

Inwestor:
Miasto i Gmina Stopnica
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji : 2015/2016

Temat:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jastrzębiec, Żerniki Dolne

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej graw. o łącznej długości 4407,0m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 6236,0m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 4 szt.
  wraz z zjazdami i zagospodarowaniem terenu pompowni
 • przydomowe przepompownie ścieków – 17szt.

W ramach w/w projektów opracowano:
Operat wodnoprawny na przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej rzeki Skrobaczówka (działka nr ewid. 631/1) w km 0+880 (przejście poprzeczne nr 1) oraz w km 1+160 (przejście poprzeczne nr 2), rzeki Stopniczanka (działka nr ewid. 627/2) w km 0+100 (przejście poprzeczne nr 3), rzeki Sanica (działka nr ewid. 188/1) w km 3+560 (przejście poprzeczne nr 4) w m. Jastrzębiec, gm. Stopnica

Inwestor:
Gmina Szydłów
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji : 2016

Temat:

 • Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Kieleckiej w miejscowości Szydłów
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Soleckiej w miejscowości Szydłów
 • Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Ogrodowej w miejscowości Szydłów
 • Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Opatowskiej w miejscowości Szydłów
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Górki, Opatowskiej w miejscowości Szydłów
 • Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Górki, Brzezińska w miejscowości Szydłów
 • Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szydłów

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej graw. o łącznej długości 3960,0m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 310,5m
 • przebudowa odcinka sieci wodociągowej o łącznej długości 726,0m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 1 szt.
  wraz z zjazdem i zagospodarowaniem terenu pompowni

Inwestor:
Gmina Michałowice
woj. mazowieckie

Termin realizacji : 2014/2015

Temat:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej w Opaczy Małej, gmina Michałowice
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piachy w Pęcicach, gmina Michałowice
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych, gmina Michałowice
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sokołowskiej w Pęcicach i Sokołowie, gmina Michałowice

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej graw. o łącznej długości 2702,0m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 257,5m
 • przydomowe przepompownie ścieków – 6szt.

Inwestor:
Gmina Brzesko
woj. małopolskie

Termin realizacji : 2016

Temat:

 • Koncepcja przebudowy systemu kanalizacji deszczowej zlewni okolic ulic Uczestników Ruchu Oporu, Legionów Piłsudskiego oraz Spółdzielczej w Brzesku

Cel koncepcji:

 • Głównym celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie wariantowych rozwiązań odprowadzania wód deszczowych zlewni z terenu ulic: Armii Andersa, Brzezowieckiej, Chopina, Cicha, Czarnowiejska, Długa, Garbarska, Głowackiego, Jagiełły, Kosynierów, Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Legionów Piłsudzkiego, Ogrodowa, osiedle Władysława Jagiełły, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Puszkina, Różana, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Spokojna, Spółdzielcza, Targowa, Uczestników Ruchu Oporu, Wrzosowa, Zamknięta, Zielona, z której spływ wód opadowych powoduje podtopienia Ogródka Jordanowskiego w centrum miasta Brzeska.

Inwestor:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
woj. małopolska

Termin realizacji : 2014/2015

Realizacja projektu w ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ?IMB ? Podbeskidzie?

Temat:

 • ?Budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK-94g (dawna nazwa DK-4) – jako docelowego przebiegu DK 75?
 • w zakresie branży kanalizacyjno ? technologicznej

Zaprojektowano:

 • Kanalizację deszczową odwadniającą projektowany układ drogowy,
 • Zbiornik retencyjny wraz z separatorem substancji ropopochodnych, regulatorem przepływu, zasuwą odcinającą oraz przelewem awaryjnym,
 • Cztery wyloty wód deszczowych do istniejącego cieku wraz z urządzeniami podczyszczającymi.

Inwestor:
Gmina Tłuszcz
woj. mazowiecke

Termin realizacji : 2015

Temat:

 • Koncepcja rozbudowy, przebudowy i modernizacji systemu odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków w Gminie Tłuszcz

Cel koncepcji:

 • Głównym celem przedmiotowego opracowania jest przedstawienie wariantowych rozwiązań odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych z terenu Gminy Tłuszcz, a następnie na podstawie analizy techniczno-ekonomicznej zaproponowanie do realizacji optymalnego wariantu gospodarki ściekowej.

Inwestor:
Gmina Fałków
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji projektu: 2016

Temat:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Wąsosz
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Starzechowice

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej graw. o łącznej długości 5105,5m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 7237,0m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 4 szt.
  wraz z zjazdami i zagospodarowaniem terenu pompowni
 • przydomowe przepompownie ścieków – 2 szt.

W ramach w/w projektów opracowano:

 • Projekt budowlany – przejście siecią kanalizacji sanitarnej przez teren zamknięty (teren kolejowy)
 • Operat wodnoprawny dla przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej rzeki Greszczynka oraz rzeki Barbarka

Inwestor:
Firma POLPAIN-PUTKA
woj. mazowieckie

Termin realizacji : 2015

Realizacja projektu w ramach współpracy z Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym ?IMB ? Podbeskidzie? Sp. z o.o.

Temat:

 • Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej dla potrzeb odprowadzenia ścieków z budynku usługowego planowanego na dz. nr ew. 39/6 w miejscowości Jawczyce, gmina Ożarów Mazowiecki

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 1259,0m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 1 szt.
  wraz z zjazdem i zagospodarowaniem terenu pompowni

Inwestor:
Gmina i Miasto Dobczyce
woj. małopolskie

Termin realizacji : 2014/2015

Temat:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brzączowice ?Górki? ? Stojowice ? etap II, gmina Dobczyce

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej graw. o łącznej długości 1703,0m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 1094,5m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 2 szt.
  wraz z zjazdami i zagospodarowaniem terenu pompowni
 • przydomowe przepompownie ścieków – 2szt.

W ramach w/w projektów opracowano:

 • Opinię geologiczno – inżynierską

Inwestor:
Gmina i Miasto Mogielnica
woj. mazowieckie

Termin realizacji projektu: 2014

Temat:

 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Dylew, Odcinki Dylewskie i Wodziczna, Gmina Mogielnica

Zaprojektowano:

 • sieć wodociągową o łącznej długości 5306,5m
 • sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3707,5m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 2231,0m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 4 szt.
  wraz z zjazdami i zagospodarowaniem terenu pompowni

Inwestor:
Gmina Raciechowice,
woj. małopolskie

Termin realizacji : 2015/2016

Realizacja projektu w ramach współpracy
z Biurem Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN”

Temat:

 • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w Czasławiu w miejscowościach: Czasław i Raciechowice w gminie Raciechowice.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej
  i wodociągowej wraz ze zbiornikiem wyrównawczym w Poznachowicach Górnych w miejscowościach : Poznachowice Górne i Raciechowice w Gminie Raciechowice

Zaprojektowano:

 • sieć wodociągową o łącznej długości 8439,0m
 • hydrofornię – 2 szt.
 • zbiornik wyrównawczy – 1x150m3
 • kanalizację sanitarną graw. o łącznej długości 8242,0m

Inwestor:
Inwestor Prywatny
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji : 2015

Temat:

 • Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla samoobsługowej myjni samochodowej cztero-stanowiskowej zlokalizowanej na dz. 1282/3 w miejscowości Starachowice przy ul. Nadrzecznej

W ramach w/w projektu opracowano:

 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji miejskiej ścieków technologicznych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanego przedsięwzięcia

Inwestor:
Gmina Pawłów,
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji : 2015/2016

Temat:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Łomno, gmina Pawłów
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Stary Bostów, gmina Pawłów

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji sanitarnej graw. o łącznej długości 16112,0m
 • sieć kanalizacji sanitarnej ciśn. o łącznej długości 6666,5m
 • sieciowe przepompownie ścieków – 4 szt.
  wraz z zjazdami i zagospodarowaniem terenu pompowni
 • przydomowe przepompownie ścieków – 19szt.

W ramach w/w projektów opracowano:

 • Operat wodnoprawny dla przekroczenia siecią kanalizacji sanitarnej rzeki Czarna Woda

Inwestor:
Gmina Belsk Duży,
woj. mazowieckie

Termin realizacji : 2013

Temat:

 • Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie osiedla południe w miejscowości Belsk Duży

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji deszczowej graw. o łącznej długości 989,5m wraz z urządzeniami do podczyszczania wody opadowej,
 • otwarty zbiornik retencyjny o poj. użytkowej 215m3.

W ramach w/w projektu opracowano:
Operat wodnoprawny dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej sieci kanalizacyjnej do rzeki kraski, budowy wylotu z kanalizacji w 28+190 km biegu cieku, umocnienie skarp i dna rzeki Kraski na odcinku 10m.

Inwestor:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach,
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji : 2015

Temat:

 • Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na Osiedlu Las w Starachowicach poprzez budowę kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano:

 • sieć kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 3092,0m wraz z rozmieszczeniem proj. wpustów ulicznych i przepięciem istniejących wpustów oraz przebudową kolidującej infrastruktury podziemnej

Inwestor:
Gmina Raciechowice,
woj. małopolskie

Termin realizacji : 2015/2016

Realizacja projektu w ramach współpracy
z Biurem Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej „HYDROSAN”

Temat:

 • Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej międzygminnej w ramach inwestycji: Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych objętych projektem pn.: „Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenach gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice”

Zaprojektowano:

 • sieć wodociągową o długości 23550 m,
 • zbiornik wyrównawczy – 2x550m3
 • hydrofornię – 2 szt.

Inwestor:
Gmina Pawłów,
woj. świętokrzyskie

Termin realizacji : 2016

Realizacja projektu w ramach współpracy
z Firmą FWHU PROJEKT

Temat:

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Ambrożów zlokalizowanej na działkach nr ew. 177/1, 177/2, 177/4 a Ambrożowie, Gm. Pawłów
 • Modernizacja pompowni wody w msc. Dąbrowa zlokalizowanej na działce nr ew. 208 w Dąbrowie, Gmina Pawłów
 • Remont hydroforni wody i dwóch zbiorników wyrównawczych oraz budowa zbiornika wyrównawczego w msc. Szerzawy zlokalizowanych na działce nr ew. 975/1 w Szerzawach, Gm. Pawłów
 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentacji projektowych realizowaliśmy również projekty pn: