Inżyniernia sanitarna

Projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych
Projektowanie instalacji wod – kan, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
Nadzory i wykonawstwo instalacji

Projekty instalacyjne

 • Screenshot_1
 • Screenshot_2

Nazwa Inwestycji: Muzeum Emigracji
Lokalizacja: Gdynia
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia obiektu: 6 100 m?
Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, klimatyzacja w oparciu o
pompy ciepła powietrze/woda, wentylacja mechaniczna

 • Screenshot_4

 • Screenshot_3

Nazwa Inwestycji: Budynek biurowy PKP Energetyka
Lokalizacja: Kraków
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia: 3000 m?
Inwestor: PKP Energetyka S.A.
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownia gazową, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja chłodzenia- woda lodowa

 • Screenshot_5

Nazwa inwestycji: Małopolskie Laboratorium Budownictwa Pasywnego Politechniki Krakowskiej
Lokalizacja: Kraków
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia: 1 000 m?
Inwestor: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne i HVAC w tym: GHP, pompa ciepła
powietrze/woda, solanka/woda, wymiennikownia MPEC, kotłownia gazowa, GPWC

 • Screenshot_7

Nazwa inwestycji: Zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Lokalizacja: Bolęcin
Zakończenie projektu: 2010
Zakończenie budowy: 2012
Powierzchnia: 3 400 m?
Inwestor: Global Electro Traiding
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja centralnego ogrzewania z kotłownia gazową, instalacja gazu, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

 • Screenshot_10

 • Screenshot_11

Nazwa inwestycji: Budynek Konferencyjno-Wypoczynkowy Hotel&SPA ?Bachledówka? wraz z
infrastrukturą techniczną
Lokalizacja: Ratułów, gm. Czarny Dunajec
Zakończenie projektu: 2011
Powierzchnia obiektów: 4000 m?
Inwestor: KODIS Sp. z O.O i S-ka
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, kotłownia na
paliwo stałe (biomasę), wentylacja mechaniczna, klimatyzacja

 • 1

Nazwa Inwestycji: BUDOWA OBIEKTU HANDLOWO-USŁUGOWEGO I PAWILONU HANDLOWEGO
Lokalizacja: Wieliczka
Inwestor: Osoba prywatna
Zakończenie projektu: 2017
Powierzchnia: 32 300m2
Zakres:

 • Instalacja wodno-kanalizacyjna i gazu,
 • instalacje grzewcze,
 • instalacja wentylacji i klimatyzacji,
 • instalacja oddymiania,
 • instalacja tryskaczowa.
 • 2

Nazwa Inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA TRZECH DOMÓW STUDENCKICH UJCM ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: PPP VENTURE Sp. z o.o.
Zakończenie projektu: 2015
Powierzchnia: 16 800m2

Zakres:

 • instalacja wodno-kanalizacyjna i ppoż.,
 • instalacja c.o. i c.t.,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • wymiennikownia MPEC wraz z przyłączem.
 • 3

Nazwa Inwestycji: HALA 100-LECIA KS CRACOVIA WRAZ Z CENTRUM SPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: Gmina Miejska Kraków
Zakończenie projektu: 2017
Powierzchnia: 3 700m2
Zakres:

 • instalacja wodno-kanalizacyjna i ppoż.,
 • instalacja c.o. i c.t.,
 • instalacja wody lodowej,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • wymiennikownia MPEC wraz z przyłączem
 • 4

Nazwa Inwestycji: IMPERIAL PARK ŚWINOUJŚCIE ? ZESPÓŁ ZABUDOWY HOTELOWEJ PRZY UL. BOGUSŁAWSKIEGO
Lokalizacja: Świnoujście
Inwestor: GRUPA SEREN
Powierzchnia: 11 500m2

Zakres:

 • instalacja grzewcza i gazowa,
 • instalacja wentylacji, klimatyzacji i oddymiania.

Nazwa Inwestycji: BUDOWA HALI SPORTOWEJ
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego
Zakończenie projektu: 2014
Powierzchnia: 2 300m2
Zakres:

 • instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • instalacja wody bytowej i ppoż.,
 • instalacja c.o.,
 • instalacja wentylacji mechanicznej,
 • wymiennikownia MPEC wraz z przyłączem.

Nazwa Inwestycji: BUDOWA BUDYNKU BIUROWO-USŁUGOWO-HANDLOWEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: BLUE OFFICE PARK

Zakres:

 • instalacja wod-kan i ppoż.,
 • instalacja ogrzewania, ciepła technologicznego i chłodzenia,
 • instalacja wentylacji mechanicznej,
 • wymiennikownia MPEC.

Nazwa Inwestycji: NADBUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNO-USŁUGOWEGO WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA CELE MIESZKALNE
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: SABLE INVESTMENTS
Zakończenie projektu: 2017
Powierzchnia: 1 950m2
Zakres:

 • instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • instalacja wody zimnej i ciepłej oraz ppoż.,
 • instalacja ciepła technologicznego,
 • instalacja wentylacji mechanicznej,
 • instalacja klimatyzacji,
 • wymiennikownia MPEC wraz z przyłączem.

Nazwa Inwestycji: BUDOWA BUDYNKU ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO ? HOTELU Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ
Lokalizacja: Władysławowo
Inwestor: GWIAZDA MORZA
Zakończenie projektu: 2017
Powierzchnia: 12 000m2
Zakres:

 • instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
 • instalacja wody hydrantowej,
 • instalacja kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej,
 • instalacja c.o., c.t.
 • instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • wymiennikownia MPEC wraz z przyłączem.

Nazwa Inwestycji: TURYN OFFICE PARK ? BUDYNEK BIUROWO-USŁUGOWY
Lokalizacja: Kraków
Inwestor: URBA SEREN
Zakończenie projektu: 2017
Powierzchnia: 30 000m2
Zakres:

 • instalacja HVAC,
 • instalacja tryskaczowa,
 • instalacja wod-kan-gaz.

Nazwa inwestycji: Przebudowa, rozbudowa budynków Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Lokalizacja: Jarosław
Inwestor: Centrum Opieki Medycznej, ul. 3 Maja 70, 37-500 Jarosław
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia: 5 000m2
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, instalacja solarna,
wentylacja mechaniczna wraz z klimatyzacją

Nazwa Inwestycji: Budynek biurowo usługowy
Lokalizacja: Kraków, ul. Kapelanka
Zakończenie projektu: 2013
Powierzchnia obiektu: 1200 m?
Inwestor: Solei Sp. z o.o.
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, węzeł MPEC,
klimatyzacja , wentylacja mechaniczna.

Nazwa Inwestycji: Budynek handlowo biurowy
Lokalizacja: Kraków, ul. Kobierzyńska
Zakończenie projektu: 2014
Powierzchnia obiektu: 3500 m?
Inwestor: Matex Transport s.c. Monika Sobolewska, Tomasz Sobolewski
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, węzeł MPEC,
klimatyzacja , wentylacja mechaniczna.

Nazwa Inwestycji: Budynek wielorodzinny
Lokalizacja: Kraków, ul. Ćwiklińskiej
Zakończenie projektu: 2014
Powierzchnia obiektu: 4300 m?
Inwestor: Kandel Sp. z o.o.
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, węzeł MPEC,
klimatyzacja , wentylacja mechaniczna.

Nazwa Inwestycji: Budowa 2 hal magazynowych z częścią biurową
Lokalizacja: Kokotów
Zakończenie projektu: 2014
Powierzchnia obiektu: 29000 m?
Inwestor: 7R LOGISTIC S.A.
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownia gazową, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacja wod-kan, p.poż. wraz z instalacja tryskaczową

Nazwa Inwestycji: Budynek biurowo techniczny ACK Cyfronet AGH w Krakowie
Lokalizacja: Kraków Pychowice
Zakończenie projektu: 2014
Powierzchnia obiektu: 1850 m?
Inwestor: Akademickie Centrum Komputerowe ?Cyfronet? AGH w Krakowie
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, klimatyzacja
bytowa , klimatyzacja precyzyjna 2,6GW chłodu, wentylacja mechaniczna.

Nazwa Inwestycji: Budynek Hotelu 3*
Lokalizacja: Balice
Zakończenie projektu: 2015
Powierzchnia obiektu: 5600 m?
Inwestor: DOKTOR Q BUD Sp. z o.o.
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Nazwa inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i remont Domów Studenckich nr 1, 2 Akademii Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie wraz z remontem drogi przeciwpożarowej.
Lokalizacja: Kraków
Zakończenie projektu: 2014
Powierzchnia obiektów: 14000m?
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie

Nazwa inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkół i Przedszkola
Lokalizacja: Gnojnica Dolna
Zakończenie projektu: 2009
Powierzchnia: 1000 m?
Inwestor: Gmina Ropczyce
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, instalacja wentylacji mechanicznej

Nazwa inwestycji: Przebudowa wydziału Chemii, BiNOZ, Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS w
Lublinie
Lokalizacja: Lublin
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia: 27000 m?
Inwestor: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna z
elementami klimatyzacji, wymiennikownia MPEC

Nazwa inwestycji: Przebudowa, rozbudowa i remont Domu Studenckiego nr 3 Akademii Wychowania
Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie wraz z remontem drogi przeciwpożarowej.
Lokalizacja: Kraków
Zakończenie projektu: 2010
Powierzchnia obiektów: 6700m?
Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, przebudowa
wymiennikowni, instalacja wentylacji mechanicznej z klimatyzacją, budowa zbiornika pożarowego

Nazwa inwestycji: Lokale usługowe PKO BP
Lokalizacja: Przeworsk, Siedlce, Sokołów Podlaski, Świętochłowice, Knurów, Zielona Góra, Gliwice
Powierzchnia obiektów: ~500 m?
Inwestor: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, kotłownia olejowa,
wentylacja mechaniczna z klimatyzacją
Charakterystyka: Opracowywanie dokumentacji w oparciu o Standardy PKO BP

Nazwa inwestycji: Przebudowa sali konferencyjnej Stałego Przedstawicielstwa RP przy NZ w Genewie
Lokalizacja: Szwajcaria, Genewa
Zakończenie projektu: 2011
Powierzchnia obiektów: 500 m?
Inwestor: Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Genewie
Zakres opracowania: Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, ciepło technologiczne

Nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczenia biura Ambasadora Stałego Przedstawicielstwa RP przy
NZ w Genewie
Lokalizacja: Szwajcaria, Genewa
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia obiektów: 300 m?
Inwestor: Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Genewie
Zakres opracowania: Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, ciepło technologiczne

Nazwa inwestycji: Remont magazynu oleju oraz Budynek Stacji Transformatorowej Ambasady RP w
Pyongyang KRLD
Lokalizacja: Pyongyang, Korea Północna
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia obiektów: 160 m?
Inwestor: Ambasada RP w Pyongyang KRLD
Zakres opracowania: instalacja grzewczo-chłodząca typu VRF wraz z instalacją odprowadzenia skroplin, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja gazowa, modernizacja instalacji olejowej dla potrzeb istniejącej kotłowni i agregatów prądotwórczych

Nazwa inwestycji: Laboratorium Nauki w Podzamczu koło Chęcin wraz z infrastrukturą techniczną oraz
układem komunikacyjnym
Lokalizacja: Podzamcze, koło Chęcin, pow. Kielecki
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia obiektów: 4200 m?
Inwestor: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, kotłownia
olejowa, wentylacja mechaniczna, woda lodowa

Nazwa inwestycji: Przebudowa Sal Audytoryjnych A i B w Pawilonie D10
Lokalizacja: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Zakończenie projektu: 2011
Inwestor: AGH im. St. Staszica Kraków
Zakres opracowania: Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją
Nazwa inwestycji: Przebudowa Pomieszczeń w Pawilonie B3/N Parter na Laboratorium Technologiczne
WIMIR
Lokalizacja: Pawilon B3, AGH, Kraków
Zakończenie projektu: 2010
Inwestor: AGH im. St. Staszica Kraków
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna

Nazwa inwestycji: Przebudowa piwnic w pawilonie A-4 na laboratoria WWNiG AGH
Lokalizacja: Kraków
Zakończenie projektu: 2011
Powierzchnia obiektów: 900 m?
Inwestor: AGH im. St. Staszica Kraków
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna
wraz z klimatyzacją

Nazwa inwestycji: Przebudowa i remont budynku drukarni ze zmianą sposobu użytkowania na cele
handlowo-usługowe
Lokalizacja: ul. Berka Joselewicza 28, w Krakowie
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia obiektów: 4000 m?
Inwestor: Inwestor prywatny
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna, wod-kan

Nazwa inwestycji: Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Lokalizacja: Lublin
Zakończenie projektu: 2009
Powierzchnia: 4 300 m?
Inwestor: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zakres opracowania: Wewnętrzne i zewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna i klimatyzacja wraz z automatyką, wymiennikownia MPEC

Nazwa inwestycji: Przebudowa pomieszczeń w części pierwszego piętra szpitala im. Ludwika Rydygiera
Lokalizacja: Kraków
Zakończenie projektu: 2012
Powierzchnia obiektów: 2200 m?
Inwestor: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
Zakres opracowania: Wewnętrzne instalacje sanitarne, centralne ogrzewanie, wentylacja mechaniczna
wraz z klimatyzacją