Inżyniernia sanitarna

Projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych
Projektowanie instalacji wod – kan, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
Nadzory i wykonawstwo instalacji

PROJEKTY INFRASTRUKTURALNE
W ramach w/w projektów oferujemy realizację dokumentacji projektowych:

Projektów sieci wodociągowej, w tym analizę i obliczenia:

 • sieci pierścieniowych,
 • układów wodociągowych zasilanych z więcej niż jednego ujęcia,
 • pojemności zbiorników wyrównawczych,
 • rurociągów zbudowanych z różnych materiałów,
 • analizy wystąpienia uderzenia hydraulicznego,

Projektów sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, w tym:

 • obliczenia sieci ciśnieniowych
 • dobór pomp,
 • średnic rurociągów,
 • parametrów pompowni,
 • projektów sieci kanalizacji deszczowej ,

Opracowań towarzyszących, w tym:

 • operatów wodno-prawnych,
 • specyfikacji technicznych,
 • przedmiarów robót
 • kosztorysów inwestorskich i innych.

W ramach działalności oferujemy również:

 • współpracę z Firmami branży drogowej,
 • w zakresie odwodnienia układów drogowych i branży sanitarnych

PROJEKTY INSTALACYJNE
W ramach w/w projektów oferujemy realizację dokumentacji projektowej w zakresie:

 • instalacji wod-kan,
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • instalacji ciepła technologicznego i wody lodowej,
 • instalacji wentylacji mechanicznej,
 • instalacji klimatyzacji,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji tryskaczowych i p.poż.,
 • technologii kotłowni,
 • wymiennikowni,
 • charakterystyki energetycznej budynków oraz analizy odnawialnych źródeł energii.

W ramach działalności oferujemy również:

 • wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej,
 • modelowanie instalacji w 3D.