Nasi Partnerzy

Jesteśmy firmą zajmującą się inżynierią sanitarną na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych.
Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji projektowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji wod-kan, CO, gazu oraz klimatyzacji i wentylacji.
Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie wykonywania operatów wodno-prawnych, analiz hydraulicznych sieci wodociągowych, opracowaniu kompleksowych koncepcji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Realizujemy dokumentacje projektowe dla sektora publicznego, jesteśmy również partnerem dla inwestorów prywatnych.
Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy oraz finansowy potrzebny przy realizacji opracowań z zakresu inżynierii sanitarnej.
Nasza kadra inżynierska jest dobrze wykształcona i doświadczona w zakresie usług których oferujemy.
Współpracujemy z pracownikami uczelni technicznych i rolniczych.