Inżyniernia sanitarna

Projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych
Projektowanie instalacji wod – kan, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
Nadzory i wykonawstwo instalacji

Nowością w ofercie naszego biura jest Modelowanie 3D instalacji wod-kan, HVAC, gaz, ppoż.

Modelowanie pozwala przenieść obraz 2D do przestrzeni. Specjalizujemy się w modelowaniu BIM na podstawie dokumentacji 2D i chmury punktów, bądź bezpośrednio realizując projekt w modelu 3D.

Modelowanie BIM pozwala na tworzenie informacji wyjściowych o modelu np. ilości poszczególnych rur, kształtek czy urządzeń wraz z ich parametrami. Każdy element jest sparametryzowany, a jego obraz można uzyskać na podstawie wygenerowania odpowiedniego rzutu, przekroju etc., w zależności od zdefiniowanej pozycji lub kierunku.

BIM doskonale sprawdza się na każdym etapie Inwestycji, dzięki czemu Inwestor posiada dostęp do prac projektowych, np.: poprzez wirtualne odzwierciedlenie planowanej Inwestycji w modelu 3D, aktualizowane w czasie rzeczywistym zestawienia elementów obiektu.

Projektanci różnych branż pracujący nad tym samym obiektem w systemie BIM na bieżąco widzą zmiany dokonywane w modelu przez innych branżystów, dzięki czemu możliwe jest bezzwłoczne wyeliminowanie ewentualnych kolizji. Jest to pomocne zarówno podczas opracowania dokumentacji dla nowoprojektowanego budynku, jak i w pracach remontowych lub konserwatorskich istniejącego budynku.

Model BIM pozwala przeprowadzić wiele analiz, a każda zmiana wprowadzona w obiekcie ma odzwierciedlenie w zestawieniach ilościowych poszczególnych elementów składowych obiektu.

BIM to przyszłość w budownictwie – dzięki dokładności projektowania, łatwości przepływu informacji, eliminacji ewentualnych kolizji na etapie projektu oraz możliwości symulacji kosztów, realizacja nowych Inwestycji to oszczędność czasu i zasobów , kontrola nad przebiegiem i funduszami.