inżynieria sanitarna projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
Content for id "rulany_projekty" Goes Here
O firmie

Jesteśmy firmą zajmującą się inżynierią sanitarną na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych.
Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji projektowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji wod-kan, CO,  gazu oraz klimatyzacji i wentylacji.

Oferujemy Państwu nasze usługi w zakresie wykonywania operatów wodno-prawnych, analiz hydraulicznych sieci wodociągowych, opracowaniu kompleksowych koncepcji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Realizujemy dokumentacje projektowe dla sektora publicznego, jesteśmy również partnerem dla inwestorów prywatnych.

Posiadamy niezbędny potencjał kadrowy oraz finansowy potrzebny przy realizacji opracowań z zakresu inżynierii sanitarnej.
Nasza kadra inżynierska jest dobrze wykształcona i doświadczona w zakresie usług których oferujemy.
Współpracujemy z pracownikami uczelni technicznych i rolniczych.