inżynieria sanitarna projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
Content for id "rulany_projekty" Goes Here
Oferta

Wykonujemy dokumentacje projektowe z zakresu sieci wodociągowych, sieci kanalizacji grawitacyjnej
i tłocznej wraz z przyłączami i przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz kompleksowe koncepcje sieci wodociągowych i  kanalizacyjnych dla całych zlewni.
Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe instalacji wod-kan, CO,  gazu, klimatyzacji i wentylacji.


Oferujemy realizację obliczeń i analiz w zakresie:

  • sieci pierścieniowych niezależnie od ilości pierścieni w układzie,
  • układów wodociągowych zasilanych z więcej niż jednego ujęcia,
  • pojemności zbiorników wyrównawczych,
  • rurociągów zbudowanych z różnych materiałów,
  • analiza wystąpienia uderzenia hydraulicznego.
  • kubatury obiektów liniowych z podziałem na kategorie gruntów
  • kanalizacji ciśnieniowej opartej na analizie hydrauliczno – ruchowej.

Wykonujemy obliczenia sieci ciśnieniowych polegających na:

  • doborze średnic przepompowni,
  • doborze pomp (producenta pomp może narzucić Zleceniodawca),
  • doborze średnic rurociągów.