inżynieria sanitarna projektowanie sieci wodno-kanalizacyjnych i gazowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacji i klimatyzacji
rulony
O firmie

Jesteśmy firmą zajmującą się inżynierią sanitarną na terenach zurbanizowanych
i niezurbanizowanych. Specjalizujemy się w opracowywaniu dokumentacji projektowych sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz instalacji wod-kan, CO, gazu oraz klimatyzacji i wentylacji.

świadectwa energetyczne
 • wykonywanie INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ
 • pełen zakres inwentaryzacji do celów projektowych, przetargowych, jak również odtworzeniowych i powykonawczych
 • wykonywanie Świadectw Charakterystyki
 • Energetycznej dla budynków:
 • jednorodzinnych,
 • wielorodzinnych,
 • handlowo - usługowych,
 • przemysłowych,
 • użyteczności publicznej,
oferta

Wykonujemy dokumentacje projektowe
z zakresu sieci wodociągowych, sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami
i przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz kompleksowe koncepcje sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych dla całych zlewni.
Wykonujemy kompleksowe dokumentacje projektowe instalacji wod-kan, CO, gazu, klimatyzacji
i wentylacji.

Oferujemy realizację obliczeń i analiz w zakresie:
 • sieci pierścieniowych niezależnie od ilości pierścieni w układzie,
 • układów wodociągowych zasilanych z więcej niż jednego ujęcia,
 • pojemności zbiorników wyrównawczych,
 • rurociągów zbudowanych z różnych materiałów,
 • analiza wystąpienia uderzenia hydraulicznego,
 • kubatury obiektów liniowych z podziałem na kategorie gruntów,
 • kanalizacji ciśnieniowej opartej na analizie hydrauliczno – ruchowej.
Nasze projekty